Formulár technickej pomoci

Pre uľahčenie Vám ponúkame pripravený formulár, prostredníctvom ktorého nás môžete kontaktovať v prípade akýchkoľvek problémov s webovým sídlom. V prípade ak žiadate odpoveď, je potrebné uviesť kontaktné údaje. Tento formulár neslúži na podávanie žiadostí o informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Spôsob podávania žiadostí o informácie je k dispozícii na webovom portáli Ministerstva financií SR, na adrese https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/informacny-servis/poskytovanie-informacii/.