Plnenie štátneho rozpočtu SR v národnej metodike v rokoch 2008 - 2019