Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Február 2018

aktualizované dňa: 01. 03. 2018

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
1.2.2018 2.2.2018 5.2.2018 6.2.2018 7.2.2018
Príjmy spolu 13 982 810 1 179 504 1 215 618 1 241 964 1 273 132 1 298 757
v tom:
1. daňové 11 361 518 1 104 524 1 119 490 1 140 532 1 164 096 1 186 440
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 -43 798 -39 415 -32 982 -20 748 -8 307
daň z príjmov PO 2 472 622 215 025 216 262 217 407 218 183 218 917

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 63 295 63 626 63 770 63 874 64 087
DPH 6 079 178 620 000 627 179 639 562 649 486 657 884
spotrebné dane 2 335 690 191 486 191 610 191 559 191 650 191 699
2. nedaňové 1 208 819 48 894 49 276 50 352 51 405 54 382
3. granty a transfery 1 412 473 26 086 46 852 51 080 57 631 57 935
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 26 011 46 773 51 003 57 553 57 857
Výdavky spolu 15 955 715 1 198 928 1 351 231 1 429 574 1 451 891 1 501 561
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 1 143 282 1 292 436 1 364 956 1 384 639 1 415 232
kapitálové výdavky 1 331 416 55 646 58 795 64 618 67 252 86 329
Schodok/Prebytok -1 972 905 -19 424 -135 613 -187 610 -178 759 -202 804
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
08.2.2018 09.2.2018 12.2.2018 13.2.2018 14.2.2018
Príjmy spolu 13 982 810 1 332 845 1 376 117 1 426 984 1 457 122 1 496 899
v tom:
1. daňové 11 361 518 1 218 767 1 261 429 1 302 955 1 332 123 1 363 808
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 12 570 49 839 75 169 95 806 118 092
daň z príjmov PO 2 472 622 220 374 217 804 218 956 219 801 221 807

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 64 216 64 575 64 910 65 660 68 805
DPH 6 079 178 667 149 674 346 687 278 693 764 698 326
spotrebné dane 2 335 690 191 832 191 880 191 949 192 013 192 138
2. nedaňové 1 208 819 56 143 56 752 57 406 58 371 58 948
3. granty a transfery 1 412 473 57 935 57 936 66 623 66 628 74 143
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 57 857 57 857 66 544 66 544 74 059
Výdavky spolu 15 955 715 1 597 675 1 705 953 1 816 527 1 841 756 1 876 450
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 1 506 322 1 614 090 1 721 911 1 746 290 1 779 113
kapitálové výdavky 1 331 416 91 353 91 863 94 616 95 466 97 337
Schodok/Prebytok -1 972 905 -264 830 -329 836 -389 543 -384 634 -379 551
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
15.2.2018 16.2.2018 19.2.2018 20.2.2018 21.2.2018
Príjmy spolu 13 982 810 1 504 396 1 525 099 1 595 343 1 373 047 1 351 219
v tom:
1. daňové 11 361 518 1 370 771 1 387 641 1 447 215 1 222 072 1 184 027
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 131 285 139 751 144 889 -101 620 -98 946
daň z príjmov PO 2 472 622 223 287 225 503 227 533 230 147 236 214

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 69 631 70 236 70 306 70 376 70 515
DPH 6 079 178 689 484 694 515 746 717 764 788 716 746
spotrebné dane 2 335 690 192 193 192 586  192 610 193 152 193 969
2. nedaňové 1 208 819 59 482 60 592 63 158 66 004 82 172
3. granty a transfery 1 412 473 74 143 76 867 84 970 84 971 85 020
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 74 059 76 777 84 889 84 889 84 889
Výdavky spolu 15 955 715 1 968 909 1 992 029 2 010 581 2 070 351 2 078 513
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 1 859 045 1 876 735 1 888 386 1 947 438 1 955 171
kapitálové výdavky 1 331 416 109 864 115 294 122 195 122 913 123 342
Schodok/Prebytok -1 972 905 -464 513 -466 930 -415 238 -697 304 -727 294
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
22.2.2018 23.2.2018 26.2.2018 27.2.2018 28.2.2018
Príjmy spolu 13 982 810 1 379 172 1 076 586 1 423 767 1 870 981 1 961 521
v tom:
1. daňové 11 361 518 1 209 903 890 402 1 236 987 1 681 961 1 765 023
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 -96 599 -93 043 -89 354 -83 781 -77 865
daň z príjmov PO 2 472 622 240 723 255 535 271 001 309 785 368 101

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 70 608 71 255 71 439 71 640 71 700
DPH 6 079 178 733 250 381 806 619 549 974 317 989 381
spotrebné dane 2 335 690 196 193 209 137 298 220 342 784 345 263
2. nedaňové 1 208 819 84 244 91 959 92 555 94 795 98 717
3. granty a transfery 1 412 473 85 025 94 225 94 225 94 225 97 781
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 84 889 94 089 94 089 94 089 97 645
Výdavky spolu 15 955 715 2 089 823 2 104 509 2 114 377 2 122 365 2 303 237
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 1 965 756 1 978 718 1 987 573 1 993 366 2 172 578
kapitálové výdavky 1 331 416 124 067 125 791 126 804 128 999 130 659
Schodok/Prebytok -1 972 905 -710 651 -1 027 923 -690 610 -251 384 -341 716
 údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Financie
  3. Štátne výkazníctvo
  4. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu
  5. 2018
  6. Február 2018

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.