Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Jún 2013

aktualizované dňa: 01. 07. 2013

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
03.06.13 04.06.13 05.06.13 06.06.13 07.06.13
Príjmy spolu 13 916 196 4 205 024 4 226 362 4 244 637 4 255 180 4 287 829
v tom:
1. daňové 8 912 036 3 424 454 3 440 197 3 453 878 3 462 776 3 493 680
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 -33 035 -28 633 -21 863 -11 605 12 163
daň z príjmov PO 1 943 302 792 299 793 024 794 067 794 527 794 791

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 95 015 95 281 95 342 95 525 95 722
DPH 4 462 971 1 806 196 1 816 247 1 822 008 1 819 979 1 826 581
spotrebné dane 2 018 465 752 313 752 607 752 651 752 674 752 744
2. nedaňové 984 666 306 052 306 515 311 009 312 486 314 227
3. granty a transfery 4 019 494 474 518 479 650 479 750 479 918 479 922
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 465 376 470 476 470 476 470 476 479 475
Výdavky spolu 17 001 505  6 134 109 6 156 826 6 196 844 6 223 457 6 309 595
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 5 692 492 5 713 612 5 749 657 5 771 812 5 854 062
kapitálové výdavky 2 946 293 441 617 443 214 447 187 451 645 455 533
Schodok/Prebytok -3 085 309 -1 929 085 -1 930 464 -1 952 208 -1 968 277 -2 021 766
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
10.06.13 11.06.13 12.06.13 13.06.13 14.06.13
Príjmy spolu 13 916 196 4 335 218 4 369 058 4 392 665 4 416 065 4 451 952
v tom:
1. daňové 8 912 036 3 524 686 3 536 190 3 558 359 3 577 091 3 602 697
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 34 105 50 730 62 908 76 100 87 693
daň z príjmov PO 1 943 302 795 631 796 214 797 167 796 937 796 415

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 96 024 96 258 97 324 99 867 100 791
DPH 4 462 971 1 834 399 1 828 218 1 833 835 1 837 101 1 850 575
spotrebné dane 2 018 465 752 845 753 082 753 335 753 291 753 426
2. nedaňové 984 666 316 168 321 166 322 571 327 161 328 061
3. granty a transfery 4 019 494 494 364 511 702 511 735 511 813 521 194
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 484 338 501 652 501 652 501 652 511 009
Výdavky spolu 17 001 505 6 369 238 6 387 590 6 396 389 6 488 145 6 564 664
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 5 912 660 5 928 760 5 937 161 6 025 586 6 099 940
kapitálové výdavky 2 946 293 456 578 458 830 459 228 462 559 464 724
Schodok/Prebytok -3 085 309 2 034 020 -2 018 532 -2 003 724 -2 072 080 -2 112 712
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
17.06.13 18.06.13 19.06.13 20.06.13 21.06.13
Príjmy spolu 13 916 196 4 490 066 4 512 947 4 520 593 4 457 632 4 360 273
v tom:
1. daňové 8 912 036 3 622 279 3 644 275 3 646 329 3 577 081 3 477 012
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 97 206 100 517 102 728 21 642 23 325
daň z príjmov PO 1 943 302 794 902 795 553 798 549 800 815 812 244

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 101 518 102 490 102 664 102 755 102 829
DPH 4 462 971 1 861 389 1 878 384 1 875 083 1 884 450 1 770 747
spotrebné dane 2 018 465 753 465 753 525 753 496 753 605 754 051
2. nedaňové 984 666 335 653 336 495 341 829 345 254 347 756
3. granty a transfery 4 019 494 532 134 532 177 532 435 535 297 535 505
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 521 845 521 845 522 026 524 844 524 960
Výdavky spolu 17 001 505 6 602 742 6 628 743 6 647 272 6 662 258 6 671 157
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 6 137 420 6 149 290 6 158 867 6 169 242 6 173 764
kapitálové výdavky 2 946 293 465 322 479 453 488 405 493 016 497 393
Schodok/Prebytok -3 085 309 -2 112 676 -2 115 796 -2 126 679 -2 204 626 -2 310 884
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
24.06.13 25.06.13 26.06.13 27.06.13 30.06.13
Príjmy spolu 13 916 196 4 455  095 4 723 419 4 951 088 4 993 241 5 082 411
v tom:
1. daňové 8 912 036 3 570 123 3 815 552 4 038 559 4 073 728 4 155 295
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 24 477 26 557 28 338 31 142 33 617
daň z príjmov PO 1 943 302 805 812 817 054 833 880 847 876 918 749

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 102 928 102 948 103 030 103 151 103 266
DPH 4 462 971 1 866 631 2 064 404 2 132 086 2 150 145 2 158 166
spotrebné dane 2 018 465 756 442 790 753 927 387 927 569 927 647
2. nedaňové 984 666 348 602 349 791 352 514 353 844 358 804
3. granty a transfery 4 019 494 536 370 558 076 560 015 565 669 568 312
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 525 818 547 507 549 271 554 667 557 284
Výdavky spolu 17 001 505 6 678 864 6 707 067 6 723 762 6 738 675 6 747 191
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 6 178 152 6 201 465 6 210 659 6 223 655 6 228 435
kapitálové výdavky 2 946 293 500 712 505 602 513 103 515 020 518 756
Schodok/Prebytok -3 085 309 -2 223 769 -1 983 648 -1 772 674 -1 745 434 -1 664 780
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu
  4. 2013
  5. Jún 2013

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.