Verejné výdavky

Kalkulačka slúži na jednoduché porovnanie štruktúry verejných výdavkov Slovenska s rôznymi benchmarkmi. Zobrazuje výšku výdavkov v jednotlivých oblastiach (vzdelávanie či obrana, atď.), ktorá je vyjadrená ako podiel na HDP alebo na celkových verejných výdavkoch. Výsledný graf zobrazuje zmenu (percentuálnu aj absolútnu) potrebnú na to, aby sa výdavky v SR dostali (stúpli alebo poklesli) na úroveň benchmarku. Je možné sledovať len primárne verejné výdavky (t.j. bez úrokových nákladov). Dáta sú členené podľa klasifikácie funkcií verejnej správy COFOG.
 
Upozornenie:
Výhodou uvedeného porovnania je, že zachytáva celé výdavky verejnej správy a je medzinárodne porovnateľné. Takéto porovnanie má aj niekoľko obmedzení, ktoré je potrebné zohľadniť pri interpretácii dát:

  • V niektorých oblastiach (napr. vzdelávanie a zdravotníctvo) sa na medzinárodné porovnania verejných výdavkov využívajú aj iné metodiky. Výdavky vykazované v týchto metodikách sú pritom rozdielne. Ide konkrétne o „The System of Health Accounts“ pre zdravotníctvo a „UNESCO-UIS/OECD/EUROSTAT (UOE) data collection“ pre vzdelávanie.
  • Veľkosť verejných výdavkov je niekedy lepšie porovnávať cez jednotkové náklady (napr. výdavky na žiaka, výdavky na dôchodcu, resp. mieru penzijne náhrady), pretože objem výdavkov do príslušnej oblasti je ovplyvnený napr. počtom študentov, dôchodcov či nezamestnaných. Ako príklad, v sociálnom systéme máme menej dôchodcov a viac nezamestnaných, než v porovnateľných krajinách.
  • Pri medzinárodnom porovnaní je obmedzením, že časť výdavkov skončí na príjmovej strane rozpočtu (napr. DPH), čo pri rozdielnych sadzbách DPH, či rôznych zdaneniach (napr. penzií) môže skresľovať vykazované výdavky. Obdobne niektorá krajina môže verejnú službu poskytovať cez výdavky, iná krajina cez daňové úľavy, čo sa na výdavkoch neprejaví a skreslí to ich porovnanie. V návrhu rozpočtu verejnej správy od minulého roku vykazujeme aj tieto takzvané daňové výdavky. Nie sú však zatiaľ k dispozícii podľa sektorov, či porovnateľné medzinárodne.
  • Pri rozhodovaní o alokácii zdrojov odporúčame vylúčiť z celkového balíka úroky, ktoré platíme za štátne pôžičky.
  • Problémom pre porovnanie môžu byť aj kapitálové výdavky v prípade, že niektoré krajiny investovali v minulosti málo a následne dobiehajú zameškané investície, platí to aj opačne.