Dôchodková kalkulačka

Dôchodkova kalkulačka bola pripravená ako doplnok k ekonomickej analýze IFP "Vplyv dôchodkového sporenia na verejné financie a občanov (November 2004)". Kalkulačka bola určená pre všetkých občanov, ktorí mali pochybnosti o tom, či sa do druhého piliera dôchodkovej reformy zapojiť alebo radšej zotrvať v priebežnom pilieri. Zodpovedaním 10 otázok môže občan nasimulovať podľa neho najpravdepodobnejší vývoj dôchodkového systému, ako aj vyjadriť svoj názor na budúci makroekonomický vývoj a výnosy na kapitálových trhoch. Niektoré otázky sa zaoberajú možnosťou dedenia dôchodkových úspor, pričom občan má možnosť zvoliť tú variantu, ktorá zodpovedá jeho preferenciám. Kalkulačka automaticky berie do úvahy legislatívne opatrenie, ktoré časovo obmedzuje pobyt sporiteľa v jednotlivých typoch fondov. Aj keď výsledkom modelu je vyčíslenie výšky dôchodkov z prvého a druhého piliera (v prípade dedenia pravdepodobnosťou vážené očakávané prínosy pre sporiteľa), IFP vo výstupe zobrazuje výsledné odporúčanie v textovej forme.

POZNÁMKA: Kalkulačka bola pripravená v čase publikovania ekonomickej analýzy IFP č.1 v novembri 2004, a preto nezohľadňuje zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie odvodov na dôchodkové poistenie a starobné sporenie. Táto legislatívna zmena zvyšuje výhodnosť 2. piliera v porovnaní s priebežným pilierom, kedže vyššie odvody sa vo výške budúceho dôchodku zo Sociálnej poisťovne neprejavia. V prípade II. piliera sa naopak vyššie odvody prejavia na vyššej nasporenej čiastke na dôchodok. Túto skutočnosť by mali zobrať do úvahy občania s príjmom vyšším ako trojnásobok priemernej mzdy.