Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Daňovo-odvodová kalkulačka

Popis: a. Zamestnanec b. Dohodár (pripravujeme...) ...

Daňovo-odvodová kalkulačka uľahčuje výpočet čistej mzdy zamestnancov. Uvedením hrubej mzdy a zodpovedaním individuálnych charakteristík daňovníka, ktoré majú vplyv na výsledné daňovo-odvodové zaťaženie, umožňuje vypočítať čistú mesačnú a ročnú mzdu daňovníka a daňovo-odvodové zaťaženie jeho práce. Kalkulačka jednoduchým spôsobom približuje analytický pohľad na výpočet daňového zaťaženia práce a jeho porovnanie medzi rokmi na konkrétnej mzdovej úrovni.

Základné atribúty kalkulačky sú:

Disclaimer: Daňovo-odvodová kalkulačka slúži len na informatívny výpočet. Čistá mzda vypočítaná prostredníctvom analytickej daňovo-odvodovej kalkulačky nemusí byť nevyhnutne identická s čistou mzdou uvedenou na vašej výplatnej páske. Hlavnou príčinou je nemožnosť zovšeobecnenia individuálnych špecifík každého zamestnanca vo všeobecnej kalkulačke. Medzi ne patrí najmä spôsob výpočtu náhrady dovolenky resp. náhrady dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá závisí od denného vymeriavacieho základu konkrétneho daňovníka. Pre účely výpočtu daňového bonusu na mesačnej báze pracuje daňová kalkulačka s priemernou výškou daňového bonusu.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Financie
  3. Inštitút finančnej politiky
  4. Publikácie IFP
  5. Kalkulačky
  6. Daňovo-odvodová kalkulačka

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.