Daňové indikátory

Medzi činnosti IFP okrem prognózovania a analýzy daňových príjmov verejnej správy (VS) patrí aj príprava návrhov na úpravy daňového systému. Jedným z nevyhnutných predpokladov pre tieto činnosti je aj používanie daňových indikátorov.  Cieľom tejto stránky je poskytnúť prehľad najpoužívanejších daňových indikátorov, vrátane medzinárodného porovnania s ostatnými krajinami Európskej únie alebo OECD. Použité údaje sú čerpané z databáz Ministerstva financií SR, Eurostatu a OECD.

Súbor je rozdelený do viacerých hárkov, ktoré obsahujú nasledujúce údaje:

1. Daňové príjmy verejnej správy

  • daňové príjmy VS (hotovostná báza, metodika ESA 2010), daňové  sankcie,  podiel daňových príjmov na HDP

2. Národný list daní

  • daňové príjmy VS podľa sektorov (ESA2010), sociálne a zdravotné odvody podľa sektorov

3. Daňové kvóty

  • podiel daňových príjmov na HDP (bez sociálnych a  zdravotných odvodov, vrátane sociálnych a zdravotných odvodov), porovnanie v rámci EÚ

4. Daňové indikátory

  • implicitné daňové sadzby v rámci EÚ, daňové kliny v rámci OECD

Daňové príjmy verejnej správy sú aktualizované 2-krát ročne (v apríli a októbri, kedy Eurostat vydáva pravidelné notifikácie). Prognózy daňových príjmov sa aktualizujú trikrát ročne (február, jún, september). Národný list daní je aktualizovaný v októbri, daňové kvóty aj implicitné daňové sadzby sú aktualizované v máji  a daňové kliny sú takisto aktualizované 1-krát  ročne (v apríli).

Zdroje údajov:
Odkazy na niektoré užitočné zdroje informácií o daniach, ktoré IFP využíva aj pre účely daňových indikátorov :