Prezentácia Hodnoty za peniaze - Konferencia ITAPA

Informatizácia spoločnosti bola jednou z troch hlavných oblastí, na ktoré sa v roku 2016 zameriavala revízia verejných výdavkov. Na jarnej konferencii ITAPA Štefan Kišš, riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze, prezentoval súčasný stav informatizácie z pohľadu Hodnoty za peniaze.