Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zdravotníctvo

Zdravotníctvo - aktualizácia revízie výdavkov

 

Zdravotníctvo II.

Druhá revízia výdavkov na zdravotníctvo sa zameria na hľadanie najlepších možností ako  zlepšiť zdravie pacientov zvyšovaním efektívnosti pri dostupných zdrojoch. Dôraz bude klásť na hľadanie opatrení pre rast hodnoty v zdravotníctve, súčasne bude pokračovať v znižovaní neefektívnych výdavkov. Revízia zavedie financovanie na základe určenia celkových potrebných výdavkov v zdravotníctve, zlepší sledovanie výsledkov a zber dát. Rast výdavkov na zdravotníctvo vyšší než tempom inflácie bude podmienený preukázaním pozitívneho vplyvu na výsledky. Okrem toho sú hlavnými predpokladmi rýchlejšieho rastu zastavenie zadlžovania nemocníc, zmena platového automatu zdravotníckych pracovníkov, preskripčné limity, a plná funkčnosť DRG a eZdravia. Hlavným výsledkovým cieľom zostáva do roku 2020 znížiť úmrtnosť odvrátiteľnú systémom zdravotnej starostlivosti na úroveň priemeru krajín V4 pri výdavkoch v zdravotníctve rastúcich tempom inflácie.

 

Záverečná správa / Final report

 

Priebežná správa / Interim report

 

Mandát

 

Zdravotníctvo I.

Revízia výdavkov na zdravotníctvo si stanovila za výdavkový cieľ identifikovať možné úspory predovšetkým vo výdavkoch na zdravotnú starostlivosť a následne ich využiť na efektívne a nevyhnutné investície do lôžkových zariadení ako aj tlmenie rastu výdavkov na úrovni tempa rastu cien v ekonomike. Výsledkovým cieľom revízie je zníženie počtu úmrtí odvrátiteľných systémom zdravotnej starostlivosti na úroveň priemeru krajín V3.

Záverečná správa / Final report
Priebežná správa / Interim report
Mandát

 

Nová univerzitná nemocnica v Bratislave