Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Kultúra

Revízia výdavkov na kultúru v objeme 0,54 % HDP (434,9 mil. eur, odhad mandátu) preskúma verejné výdavky na kultúrnu politiku vrátane výdavkov pridružených organizácií rezortu. Cieľom revízie je zhodnotiť efektivitu týchto výdavkov s dôrazom na dosahovanie lepších výsledkov.

 Záverečná správa / Final report 
Priebežná správa
Mandát