Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

2023

Vnútro - aktualizácia revízie výdavkov (Policajný zbor)

V aktualizovanej revízii výdavkov Ministerstva vnútra SR sme sa zamerali na Policajný zbor. V analýze sme porovnali počty a platy policajtov so zahraničím a navrhli sme viacero opatrení na zefektívnenie fungovania polície. 

Výstupy

 

Dotácie

Revízia výdavkov na dotácie hodnotí výdavky vo výške 1,46 mld. eur ročne (1,5 % HDP, 3,5 % verejných výdavkov), ktoré tvoria vybrané subvencie a transfery za 876 mil. eur, vybrané daňové výdavky za 471 mil. eur a znížené poplatky firiem. za 116 mil. eur. Jej úlohou je posúdiť opodstatnenosť a efektívnosť existujúcich dotačných schém ako nástrojov na odstránenie deklarovaných negatívnych dôsledkov zlyhaní trhu. Cieľom revízie je zmapovanie dotácií štátu, vyhodnotenie vybraných schém a návrh ich optimalizácie ako príspevok ku konsolidácii verejných financií alebo z hľadiska zvýšenia prínosov, ktoré môžu poskytovať.

Výstupy

Záverečná správa
  • Analýza - 28.2.2023, [pdf, 5 999 kB] 
Priebežná správa
  • Analýza - 13.10.2022, [pdf, 4 047 kB] 
Mandát