Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Opatrenie MF SR č. 360-2009 Z.z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2010

360/2009 Z.z.  
 
OPATRENIE
 Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 9. septembra 2009
 
o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2010


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:

  § 1 

 Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2010 je 12,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura.

§ 2

 Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010. 

 

 

Ján Počiatek v. r.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Financie
  3. Finančný trh
  4. Stavebné sporenie
  5. Opatrenie MF SR č. 360/2009 Z.z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2010

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.