Vládny audit vlastných zdrojov SR

Príloha stránky

  • + Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu, platné od 18. februára 2010

    • Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu, platné od 18. februára 2010