Postupy pre výkon vládneho auditu medzinárodných zdrojov na programové obdobie 2014 - 2020 platné od 10. 6. 2016