Odborné vzdelávanie vnútorných audítorov a vládnych audítorov

Koronavírus-opatrenia MF SR
Koronavírus-opatrenia FS SR

Príjmy
3 395 491 €

Výdavky
5 192 124 €

Saldo
-1 796 633 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP