Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Účtovníctvo pre Fond národného majetku

Opatrenie Ministerstva financií SR č. 14875/2003-92 z 12. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Fond národného majetku Slovenskej republiky (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2003)

 

Opatrenie Ministerstva financií SR č. 14880/2003-92 z 12. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2003)

 

 

 

Opatrenie Ministerstva financií SR z 27. novembra 2008 č. MF/23960/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR č. 14875/2003-92 z 12. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Fond národného majetku Slovenskej republiky  a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR č. 14880/2003-92 z 12. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2008)

 

Opatrenie Ministerstva financií SR z 25. októbra 2011 č. MF/24037/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR č. 14880/2003-92 z 12. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23960/2008-74 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2011)

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Dane, clá a účtovníctvo
  3. Účtovníctvo a audit
  4. Účtovníctvo
  5. Legislatíva SR
  6. Opatrenia v oblasti účtovníctva
  7. Účtovníctvo pre Fond národného majetku

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.