Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zoznam štátov a tretích krajín nadväzne na § 45 ods. 4 zákona č. 595-2003 Z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Nadväzne na schválenie zákona č. 341/2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rámci ktorého bola transponovaná Smernica Rady (EÚ) 2015/2060 z 10. novembra 2015, ktorou sa zrušuje smernica 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, zverejňuje Ministerstvo financií SR na webovom sídle MF SR zoznam štátov a tretích krajín nadväzne na § 45 ods. 4 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

Sint Maarten