Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/26140/2013-73 o uverejnení vzoru daňového priznania a dodatočného daňového priznania...