Príjmy
12 487 288 €

Výdavky
14 420 872 €

Saldo
-1 933 584 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP