P.č.  Žiadateľ Obec Priznaná dotácia v Sk
1 Mestský futbalový klub Sobrance Sobrance 150 000
2 Občianske združenie Via Regio Žiar nad Hronom 250 000
3 Pravoslávny farský úrad Medzilaborce Medzilaborce 230 000
4 Združenie obcí Uhrovská dolina Uhrovec 200 000
5 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bežovce, filiálka Záhor Bežovce 100 000
6 Agentúra SOPK pre rozvoj prešovského regiónu, n.o. Prešov 150 000
7 Izraelská obchodná komora na Slovensku Bratislava 150 000
8 Občianske združenie Nová cesta Michalovce 140 000
9 Spotrebiteľský inštitút Consumer Institute Bratislava 150 000
10 Neinvestičný fond Mercury Bratislava 200 000
11 Športo-strelecký klub SAV Bratislava Bratislava 250 000
12 Občianske združenie NAPS Medzilaborce 200 000
13 Bratislavský samosprávny kraj Bratislava 250 000
14 Klub rodičov autistických detí  Nitra 18 000
15 Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv .Vincenta de Paul na Slovensku Nitra 200 000
16 Nitrianska komunitná nadácia Nitra 120 000
17 Občianske združenie ART Friends Bratislava 150 000
18 Občianske združenie ÉS Polgári Társulás Nová Stáž - Komárno 50 000
19 Občianske združenie Matúšovo kráľovstvo Piešťany 150 000
20 Slovenský Červený kríž Michalovce 200 000
21 Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia č.126 Nitra 140 000
22 SÚCIT, n.o. Veľké Kapušany 200 000
23 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nový Ruskov Nový Ruskov 160 000
24 Občianske združenie Iniciatíva občanov - Doktorov Jarok Bratislava 200 000
25 Občianske združenie - Outsiterz Bratislava 200 000
26 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jarabina Jarabina 100 000
27 OZ EVERGETAI Košice 200 000
28 OZ-TJ JEDNOTA HANISKA Haniska 200 000
29 Futbalový klub Tatran Úpor Zemplínska Nová Ves 250 000
30 Asociácia hovorcov Slovenska, o.z. Bratislava 150 000
31 Detská psychiatrická liečebňa, n. o. Hraň Hraň 250 000
32 Komunitná nadácia Bardejov Bardejov 120 000
33 Občianske združenie Film Media Klub Trnava 150 000
34 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Breznica Stropkov 120 000
35 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Letanovce Letanovce 120 000
36 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tvrdošín Tvrdošín 200 000
37 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolenice Smolenice 100 000
38 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Koprivnica Koprivnica 150 000
39 Slovenský kolkársky zväz Bratislava 150 000
40 Asociácia náhradných rodín Bratislava 130 000
41 Hospitálska rehoľa s.Jána z Boha, Milosrdní bratia - nezisková organizácia  Bratislava 100 000
42 Telovýchovná jednota pri Slovenskej akadémií vied  Bratislava 200 000
43 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Tomášikovo Tomášikovo 100 000
44 Telovýchovná jednota Slávia Šamorín Šamorín 140 000
45 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 100 000
46 Občianske združenie Slovenská evolučná spoločnosť Lozorno 150 000
47 TK SAKI SŠG Trenčianske Teplice, n.o. Trenčianske Teplice 130 000
48 Nezisková organizácia POMOC PRE TEBA Fiľakovo 100 000
49 Občianske združenie Bystrina Banská Bystrica 200 000
50 Centrum chirurgie- občianske združenie Bratislava 200 000
51 Cirkev československá husitská na Slovensku  Bratislava 150 000
52 Fc Mosap Klasov futbalový oddiel Klasov 100 000
53 TJ DRUŽSTEVNÍK Čeladice Čeladice 100 000
54 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Marianka Marianka 200 000
55 OFK Sľažany Sľažany 90 000
56 Agentúra projektového manažmentu AX Bratislava 250 000
57 Občianske združenie METODKA Bratislava 92 000