Priznané dotácie z príjmov z odovodu z hazardných hier v roku 2008
Žiadatel Obec Dotácia v Sk
Cirkevné centrum voľného času v Myjave Myjava 300 000
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Bystrom Bystré 300 000
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Čiernej Lehote Čierna Lehota 108 000
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Michalovciach Michalovce 150 000
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Opinej Opiná 200 000
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Slavošovciach Slavošovce 54 000
Evanjelická Diakonia ECAV na Slovensku Bratislava 200 000
Gréckokatolická cirkev, farnosť Bunkovce Bunkovce 360 000
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Helcmanovce  Helcmanovce 220 000
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Choňkovce Choňkovce 150 000
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Iňacovce Iňacovce 283 000
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jarabina Jarabina 200 000
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice - Staré Mesto Košice 220 000
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Naciná Ves Naciná Ves 223 000
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Žipov Nižný Žipov 240 000
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nový Ruskov Nový Ruskov 200 000
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Porác Porác 200 000
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stanča Stanča 158 000
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Veľká Tŕňa Veľká Tŕňa 176 000
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Velké Kapusany Velké Kapusany 210 000
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Vyšný Miršov, filiálka Nižný Mirošov Nižný Mirošov 220 000
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Závadka Závadka 260 000
Občianske združenie Spojme srdcia pre zdravie Stročín Stročín 179 000
Pravoslávna cirkevná obec, farnosť Zboj Zboj 200 000
Pravoslávna cirkevná obec, farnosť Zboj Zboj 200 000
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Bačka Bačka 200 000
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Byster - Sady n./ Torysou Sady nad Torysou 150 000
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Lúčky Lúčky 260 000
Reformovaná kresťanska cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Radvaň nad Dunajom Radvaň nad Dunajom 300 000
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Veľké Revištia Veľké Revištia 342 000
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Divín - Všetkých svätých Divín 200 000
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kaplná Kaplna 150 000
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kecerovce, filiálka Opiná Kecerovce 250 000
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Královský Chlmec, filiálka Svätuše Královský Chlmec 250 000
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lakšárska Nová Ves Lakšárska Nová Ves 100 000
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Letanovce Letanovce 360 000
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Makov Makov 150 000
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Marianka Marianka 360 000
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Michalovce Michalovce 300 000
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nižná Mysla Nižná Mysla 330 000
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Považská Teplá Považská Teplá 200 000
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pružina Pružina 200 000
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Riečka Riečka 110 000
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rudňany Rudňany 280 000
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Michalany Šarišské Michaľany 400 000
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Slatvina Slatvina 300 000
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Úbrež Úbrež 200 000
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zuberec Zuberec 100 000
Rímskokatolícky farský úrad Senné Senné 225 000
Združenie miest a obcí Slovenska Bratislava 1 400 000