Prevod výnosu dane z príjmov FO územnej samospráve za január - december 2008
mesiac Obce
v mil. Sk
Vyššie územné
celky
v mil. Sk
Územná samospráva
spolu
v mil. Sk
Plnenie prognózovaného prevodu výnosu dane
v %
(bez zúčtovania)
január  4 282,8 1 431,6 5 714,4 12,1
február 3 580,2 1 196,8 4 777,0 10,1
marec  2 678,0 895,3 3 573,3 7,5
zúčtovanie 2007 573,3 191,6 764,9 x
I. Q. 2008  11 114,3 3 715,3 14 829,6 x
I. Q. 2008 (bez zúčt. 2007)  10 541,0 3 523,7 14 064,7 29,7
apríl  4 135,5 1 382,3 5 517,8 11,6
máj  2 783,1 930,3 3 713,4 7,8
jún 1 800,7 602,0 2 402,7 5,1
II. Q. 2008  8 719,3 2 914,6 11 633,9 24,6
I.-II. Q. 2008  19 833,6 6 629,9 26 463,5 x
I.-II. Q. 2008 (bez zúčt. 2007)  19 260,3 6 438,4 25 698,7 54,2
júl 3 070,6 1 026,5 4 097,1 8,6
august  3 378,7 1 129,4 4 508,1 9,5
september  2 929,6 979,3 3 908,9 8,3
III. Q. 2008  9 378,9 3 135,2 12 514,1 26,4
I. - III. Q. 2008 29 212,5 9 765,1 38 977,6 x
I. - III. Q. 2008 (bez zúčt. 2007) 28 639,2 9 573,5 38 212,7 80,7
október  3 114,4 1 041,1 4 155,5 8,8
november 3 216,3 1 075,1 4 291,4 9,1
december 3 047,3 1 018,7 4 066,0 8,6
IV. Q. 2008  9 378,0 3 134,9 12 512,9 26,4
I. - IV. Q. 2008 38 590,6 12 900,1 51 490,7 x
I. - IV. Q. 2008 (bez zúčt. 2007) 38 017,3 12 708,5 50 725,8 107,1
 
Rozpočet prevodu výnosu DPFO (bez zúčtovania) 35 504,0 11 868,0 47 372,0 100,0