Prevod výnosu dane z príjmov FO územnej samospráve za rok 2006
mesiac Obce
v mil. Sk
(nárok)
Vyššie územné
celky
v mil. Sk
(nárok)
Územná samospráva
spolu
v mil. Sk
Plnenie prognózovaného prevodu výnosu dane
v %
(bez zúčtovania)
január  3 451 1 154 4 605 12,2
február  2 855 954 3 810 10,1
marec  1 919 642 2 561 6,8
zúčtovanie 2005 1 588 531 2 119 x
I. Q. 2006 9 813 3 281 13 094 x
I. Q. 2005(bez zúčt. za predch. rok)  8 225 2 750 10 975 29,0
apríl  3 360 1 123 4 483 11,9
máj  2 294 767 3 062 8,1
jún  355 119 474 1,3
II. Q. 2006 6 009 2 009 8 018 21,2
1. polrok 2006 15 823 5 290 21 112 x
1. polrok 2006 (bez zúčt.) 14 235 4 758 18 993 55,8
júl  2 391 799 3 189 8,4
august  2 530 846 3 375 8,9
september  2 219 742 2 960 7,8
III. Q. 2006 7 139 2 386 9 525 25,2
I. - III. Q. 2006 22 961 7 676 30 637 x
I. - III. Q. 2006 (bez zúčt.) 21 373 7 145 28 518 75,4
október  2 303 770 3 073 8,1
november 2 458 822 3 279 8,7
december  2 453 820 3 273 8,7
IV. Q. 2006 7 213 2 411 9 625 25,5
Rok 2006 30 174 10 087 40 262 106,5
dtto (bez zúčt.) 28 587 9 556 38 142 100,9
Rozpočet prevodu výnosu dane 2006
(bez zúčtovania)
28 406 9 409 37 815 100,0
Funkcia titul, meno a priezvisko podpis
zamestnanec Ing. Vladimír Kráčalík  
VO JUDr. Jozef Mikš  
RO Ing. Alena Nemcová  
GRS Ing. Radovan Majerský