Prevod výnosu dane z príjmov FO územnej samospráve za rok 2005
mesiac Obce
v mil. Sk
(nárok)
Vyššie územné
celky
v mil. Sk
(nárok)
Územná samospráva
spolu
v mil.Sk
Plnenie prognózovaného prevodu výnosu dane
v %
(bez zúčtovania)
január  1 958 655 2 613 8,3
február  2 755 921 3 676 11,7
marec  1 767 590 2 357 7,5
zúčtovanie 2004 0 0 0 x
I. Q. 2005 6 480 2 166 8 646 x
I. Q. 2005(bez zúčt. za predch. rok)  6 480 2 166 8 646 27,6
apríl  3 574 1 194 4 769 15,2
máj  2 760 923 3 684 11,7
jún  683 228 912 2,9
II. Q. 2005 7 018 2 346 9 364 29,9
1. polrok 2005 13 498 4 512 18 009 x
1. polrok 2005 (bez zúčt.) 13 498 4 512 18 009 57,4
júl  2 093 700 2 792 8,9
august  2 462 823 3 285 10,5
september  1 982 663 2 645 8,4
III. Q. 2005 6 537 2 185 8 722 27,8
I. - III. Q. 2005 20 034 6 697 26 731 x
I. - III. Q. 2005 (bez zúčt.) 20 034 6 697 26 731 85,3
október  2 211 739 2 950 9,4
november 2 245 751 2 996 9,6
december  2 124 710 2 834 9,0
IV. Q. 2005 6 580 2 200 8 780 28,0
Rok 2005 26 614 8 896 35 511 x
dtto (bez zúčt.) 26 614 8 896 35 511 113,3
Rozpočet prevodu výnosu dane 2005
(bez zúčtovania)
23 501 7 854 31 355 100,0
Funkcia titul, meno a priezvisko podpis
zamestnanec Ing. Vladimír Kráčalík  
VO JUDr. Jozef Mikš  
RO Ing. Alena Nemcová  
GRS Ing. Radovan Majerský