Prevod výnosu dane z príjmov FO územnej samospráve za rok 2009
mesiac Obce
v tis. Eur
(nárok)
Vyššie územné
celky
v tis. Eur
(nárok)
Územná samospráva
spolu
v tis. Eur
Plnenie prognózovaného prevodu výnosu dane
v %
(bez zúčtovania)
január  164 674 55 047 219 721 11,8
február  112 232 37 517 149 749 8,1
marec  98 500 32 927 131 427 7,1
zúčtovanie 2008  22 512 7 525 30 037 x
I. Q. 2009 397 918 133 016 530 934 x
I. Q. 2009 (bez zúčt. za predch. rok)  375 405 125 491 500 896 27,0
apríl  159 374 53 276 212 650 11,4
máj  61 797 20 658 82 455 4,4
jún  55 018 18 394 73 412 3,9
II. Q. 2009  276 189 92 328 368 517 19,8
1. polrok 2009 674 107 225 344 899 451 x
1. polrok 2009 (bez zúčt.) 651 594 217 819 869 413 46,8
júl  88 022 29 424 117 446 6,3
august  96 570 32 282 128 852 6,9
september  83 426 27 887 111 313 6,0
III. Q. 2009  268 018 89 593 357 611 19,2
I. - III. Q. 2009 942 124 314 935 1 257 059 x
I. - III. Q. 2009 (bez zúčt.) 919 612 307 409 1 227 022 66,0
október  88 624 29 626 118 250 6,4
november 90 774 30 344 121 118 6,5
december  85 496 28 580 114 076 6,1
IV. Q. 2009  264 894 88 550 353 444 19,0
Rok 2009  1 207 018 403 485 1 610 503 x
dtto (bez zúčt.) 1 184 506 395 959 1 580 466 85,0
Rozpočet prevodu výnosu dane 2009
(bez zúčtovania)
1 393 464 465 809 1 859 273 100,0
Rok 2009 - prognóza prevodu výnosu dane 30.6.2009 (bez zúčtovania) 1 168 087 390 471 1 558 558 x
Funkcia titul, meno a priezvisko podpis
zamestnanec Ing. Vladimír Kráčalík  
VO JUDr. Jozef Mikš  
RO Ing. Alena Nemcová  
GRS Ing. Radovan Majerský