Prehľad o výnose dane z príjmov FO za január- december 2007
mesiac FO - závislá činnosť
v mil. Sk
FO - podnikanie
v mil. Sk
Daň z príjmov FO
spolu
v mil. Sk
Plnenie rozpočtovaného výnosu
v %
január 4 187,2 283,4 4 470,6 9,8
február  2 975,3 200,9 3 176,2 7,0
marec  2 137,1 2 467,5 4 604,6 10,1
I.Q.2007 spolu 9 299,6 2 951,8 12 251,4 26,9
apríl 2 260,0 2 302,0 4 562,0 10,0
máj 2 699,0 -2 279,0 420,0 0,9
jún 3 276,8 414,0 3 690,8 8,1
II. Q. 2007 spolu 8 235,8 437,0 8 672,8 19,0
1. polrok 2007 spolu 17 535,4 3 388,8 20 924,2 45,9
júl 3 774,9 366,9 4 141,8 9,1
august 3 466,9 154,2 3 621,1 7,9
september 3 449,2 377,8 3 827,0 8,4
III. Q. 2007 spolu 10 691,0 898,9 11 589,9 25,4
I. - III. Q. 2007 spolu 28 226,4 4 287,7 32 514,1 71,3
október 3 701,1 338,9 4 040,0 8,9
november 3 802,6 142,6 3 945,2 8,6
december 5 612,8 479,3 6 092,1 13,4
IV. Q. spolu 13 116,5 960,8 14 077,3 30,9
január - december 41 342,9 5 248,5 46 591,4 102,2
Rok 2007 - rozpočet VS 39 672,0 5 931,0 45 603,0 x