Prehľad o výnose dane z príjmu fyzických osôb za rok 2005
mesiac FO - závislá činnosť
v mil.Sk
FO - podnikanie
v mil.Sk
Daň z príjmov FO
spolu
v mil.Sk
skut. 2005
Plnenie rozpočtovaného výnosu
v %
január  3 785 134 3 919 11,8
február  2 515 134 2 649 8,0
marec  1 825 3 257 5 082 15,3
I. Q. spolu 8 125 3 525 11 650 35,0
apríl  1 904 2 025 3 929 11,8
máj  2 304 -1 332 972 2,9
jún  2 430 547 2 977 8,9
II. Q. spolu 6 638 1 240 7 878 23,7
I. a II. Q spolu (1. polrok) 14 763 4 765 19 528 58,6
júl 3 174 327 3 501 10,5
august 2 662 157 2 819 8,5
september 2 701 443 3 144 9,4
III. Q. spolu 8 537 927 9 464 28,4
I. - III. Q. spolu 23 300 5 692 28 992 87,1
október 2 870 324 3 194 9,6
november 2 875 147 3 022 9,1
december 4 386 523 4 909 14,7
IV. Q. spolu 10 131 994 11 125 33,4
I. - IV. Q. spolu (za rok 2005) 33 431 6 686 40 117 120,5
VO JUDr. Jozef Mikš  
RO Ing. Alena Nemcová  
GRS Ing. Radovan Majerský  
Prognóza      33 299 100,0