Späť Verzia pre tlač

Zoznam národných projektov prioritnej osi 1 Operačného programu Informatizácia spoločnosti, pri ktorých je prijímateľom o nenávratný finančný príspevok Ministerstvo financií SR

aktualizované dňa: 07. 06. 2013

OPIS

MF SR

ÚV SR

EÚ

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

Európska  únia

Projekty sú spolufinancované Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
www.opis.gov.sk, www.informatizacia.sk, www.nsrr.sk