Späť Verzia pre tlač

Východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose dani z príjmu FO pre rok 2018

Príloha: